nl

Transitiehuis

Het Transitiehuis biedt een plek waar veroordeelden opnieuw de regie van hun eigen leven in handen nemen. Ze krijgen de kans verantwoordelijkheid op te nemen en opnieuw van betekenis te zijn voor anderen.

Een transitiehuis is een kleinschalige woonvoorziening waar een 15-tal gedetineerden de laatste maanden van hun detentie werken aan hun re-integratie in de maatschappij.

Het Transitiehuis vormt een overgangsfase, een brug tussen opsluiting in een gevangenis enerzijds en een andere strafuitvoeringsmodaliteit (zoals elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidsstelling) anderzijds. Veroordeelden nemen actief deel aan hun traject én aan de werking van het Transitiehuis in al haar facetten. Omwille van deze reden spreken we niet van gedetineerden, maar van ‘deelnemers’

Tijdens hun traject in het Transitiehuis bereiden de deelnemers  zich niet alleen voor op hun re-integratie, ze moeten hun leven ook effectief opnieuw leiden. De hele werking van het Transitiehuis is gericht op het leven buiten de muren, in de samenleving dus. Mits intensieve ondersteuning nemen de deelnemers stap voor stap terug alle rollen op zoals vrije burgers. 

Het is dus niet zozeer de infrastructuur die hen begrenst, maar wel een aanbod van intensieve begeleiding door de medewerkers van het Transitiehuis. Het Transitiehuis stimuleert de deelnemers tot zelfregie en zelfredzaamheid in functie van hun latere uitstroom. Dat gebeurt vanuit een heldere visie en aanpak, gebaseerd op drie pijlers: kracht, herstel en verbinding.


De deelnemers vinden opnieuw betekenis en krijgen het gevoel van waarde te zijn voor de maatschappij. Dat gebeurt door te werken of een opleiding te volgen, hun vrije tijd zinvol in te vullen, aan zichzelf te werken d.m.v. gepaste hulpverlening, zich opnieuw te verbinden met hun sociaal netwerk en een ouder te zijn voor hun kinderen. 

Het Transitiehuis is meer dan een huis waar deelnemers samenleven. Het biedt hen een warm en veilig kader waar ze een thuis vinden. Het Transitiehuis is een plek waar de deelnemers niet alleen moeten overleven, maar waar ze naast hun krachten ook hun kwetsbaarheden kunnen tonen en waar hun zelfvertrouwen groeit. Vanuit dit opgebouwde vertrouwen geven ze hun leven opnieuw vorm.