nl

Integratie in buurt en samenleving

De re-integratie van gedetineerden bevorderen en vormgeven, is een breed maatschappelijke uitdaging. Om deze re-integratie concreet te maken, werkt het Transitiehuis samen met verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties.

Partnerorganisaties
De re-integratie van gedetineerden bevorderen en vormgeven, is een breed maatschappelijke uitdaging. Om deze re-integratie concreet te maken, werkt het Transitiehuis samen met verschillende hulp- en dienstverleningsorganisaties. Deze organisaties ondersteunen de deelnemers op diverse vlakken. Zo werkt het Transitiehuis op vlak van hulp- en dienstverlening samen met organisaties als CAW, CGG, Sociaal Huis en Moderator. Voor de tewerkstelling krijgen deelnemers hulp van VDAB en verschillende interimkantoren. Met het oog op het leven na het Transitiehuis, wordt er samengewerkt met verschillende justitiehuizen in de buurt van de nieuwe woonplaats van de deelnemers. Zo fungeert het Transitiehuis als een netwerkorganisatie. De partnerorganisaties leveren een belangrijke bijdrage aan de werking van het Transitiehuis, zowel voor de individuele deelnemer als voor de brede ontwikkeling van het project. 

Buurt en stad
Een sterk draagvlak bestaat niet alleen uit professionele partners. Ook de integratie van het Transitiehuis in de buurt en de stad, is van groot belang. Buurtgericht werken, is per definitie tweerichtingsverkeer. De deelnemers maken gebruik van het reguliere aanbod in de samenleving. Ze gaan naar dezelfde winkel, hetzelfde interimkantoor, dezelfde fitness en rijden met dezelfde bus of trein als andere, vrije burgers. Hiermee geeft de stad – en bij uitbreiding de samenleving – hen de kans om hun leven opnieuw op te bouwen. Daartegenover zoeken de deelnemers van het Transitiehuis naar manieren om iets terug te doen voor de (naaste) buren, de stad en de samenleving. Daardoor is de aanwezigheid van het Transitiehuis ook een meerwaarde voor de stad en zijn burgers.