nl

Het team

Het team van een transitiehuis bestaat uit 11 medewerkers: 7 leefcoaches, 3 krachtcoaches en een coördinator. Het is een multidisciplinair team waarin verschillende psychosociale opleidingsachtergronden en expertises worden gecombineerd. Zo bestaat het team o.a. uit psychologen, sociale werkers en criminologen.

  Leefcoaches werken aan samen-leven

  In het Transitiehuis is er 24/7 minimum één leefcoach aanwezig. De leefcoach:

 • Ondersteunt het samenleven en heeft als taak de dagelijkse gang van zaken in het transitiehuis op te volgen, te coördineren en uit te voeren. Zo houdt hij/zij een zicht op alle acties die deelnemers dagelijks ondernemen (huishoudelijke taken, persoonlijke hygiëne, afspraken met dienstverleners, ontspanning, groepsactiviteiten, etc.).
 • Fungeert als eerste aanspreekpunt en mentor voor de deelnemers.
 • Zorgt ervoor dat afspraken en regels gekend zijn door de deelnemers, volgt dit op en houdt controle en toezicht.
 • Zit dagelijks de ochtendbriefing met de deelnemers voor en volgt de activiteiten van de deelnemers buiten het transitiehuis op.
 • Begeleidt deelnemers in de regievoering over hun eigen leven. Hij/zij ondersteunt waar nodig zowel de groep in de groepsprocessen, als de individuele deelnemers in hun herstelprocessen.
 • Heeft oog voor de talenten van deelnemers en creëert een (groeps)sfeer die veilig genoeg is voor hen om die talenten in te zetten.
 • Communiceert en werkt nauw samen met de andere leefcoaches, de krachtcoaches en de coördinator, zodat thema’s die leven in de groep door het hele team kunnen worden meegenomen in het traject.

Eigen zingeving vind je in verbinding met anderen

Tom Van Crombruggen (krachtcoach)

  Krachtcoaches zetten in op kracht- en herstelgericht trajectwerk

  Iedere deelnemer heeft een individueel kracht- en herstelgericht traject. De krachtcoach:

 • Staat nabij de deelnemer en fungeert als coach, gids en bemiddelaar. Hij/zij handelt als vertrouwenspersoon en ondersteunt de deelnemer in het uitbouwen en versterken van zijn zelfredzaamheid.
 • Focust zich op krachten, talenten en mogelijkheden, zonder ontkenning van de risico’s.
 • Werkt krachtgericht rond 10 levensdomeinen (waaronder wonen, inkomen, relaties, zingeving, etc.).
 • Werkt herstelgericht en stimuleert de deelnemer om verantwoordelijkheid op te nemen voor zijn verleden én zijn toekomst. Dat vertalen ze naar concrete herstelacties (bv. schadevergoeding betalen, in gesprek gaan, excuses aanbieden, vrijwilligerswerk doen, etc.)
 • Zorgt voor toeleiding naar de bestaande zorg-, hulp- en dienstverlening en het reguliere welzijnswerk. Ondersteunt de deelnemer in zijn contacten met betrokken diensten (justitie, hulp- en dienstverlening, werkgever,…), alsook met zijn sociaal netwerk.
 • Volgt de doelstellingen uit het plaatsingsplan op en bezorgt maandelijks een verslag aan de gevangenis.
 • Staat in nauw contact met de psychosociale dienst (PSD) van de gevangenis die het dossier van de deelnemer mee opvolgt.
 • Bereidt de deelnemer voor op een aanvraag tot voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI) of elektronisch toezicht (ET) in het kader van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB).
 • Elke krachtcoach begeleidt 5 deelnemers in het transitiehuis en volgt 1 tot 3 mensen op in een nazorgtraject.
 • Staat in nauw contact met de andere krachtcoaches, de leefcoaches en de coördinator zodat het individuele traject steeds geïntegreerd wordt in het bredere proces.

  Coördinator

  De coördinator staat in voor het beheer van het Transitiehuis. De coördinator:

 • Stuurt het team aan en verzekert de structurele interacties met de verschillende partners en actoren.
 • Verzorgt de samenwerking en contacten met de buurt, samenwerkingspartners, het lokaal sociale veld, het Directoraat-Generaal
 • Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI), de dienst detentiebeheer (DDB), politie, lokale besturen, partnergevangenissen etc.
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor de visie en het methodische kader.
 • Ondersteunt mee de groep van deelnemers o.a. door deelnemersvergaderingen te organiseren en voor te zitten.
 • Draagt de eindverantwoordelijkheid voor het Transitiehuis in het plaatsingsplan van elke deelnemer, de opvolging en controle van uitgaansvergunningen (UV’s) en penitentiair verlof (PV) en de samenwerking met de lokale gevangenis, DDB en DG EPI.