nl
Visie & aanpak
Het Transitiehuis hanteert drie pijlers om deelnemers te ondersteunen in hun re-integratie: kracht, herstel en verbinding. De aanpak vertrekt vanuit de kracht van de persoon en is gericht op diens herstel. Naast de individuele kracht van mensen staat ook de verbinding tussen mensen centraal. Deze visie vertaalt zich in een houding die alle medewerkers van het Transitiehuis consequent aannemen en uitdragen.
Lees meer