nl

Samenwerkingsverband Sterkhuis

Sterkhuis is een samenwerkingsverband tussen G4S Care en Exodus Nederland. De partners delen een visie en aanpak die actief burgerschap versterkt en gedetineerden zelfredzaam maakt. De innovatieve visie op ondersteuning, herstel en krachtgericht werken sluit goed aan op de gedifferentieerde strafuitvoering.De samenwerking valt terug op meer dan 25 jaar expertise. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek leert dat de krachtgerichte methodiek de re-integratie van de betrokkenen verbetert en de recidive vermindert.

G4S Care logo g4sG4S Care maakt deel uit van de Care & Justice Solutions divisie van veiligheidsorganisatie G4S. Deze “zorgpoot” van G4S biedt een antwoord op onder meer begeleidings- en zorgnoden van kwetsbare burgers in onze maatschappij. De organisatie zet zich in om kwetsbare burgers en hun netwerk te ondersteunen, op te vangen en te begeleiden. G4S Care heeft een heldere visie inzake het krachtgericht werken naar actief burgerschap.

Exodus Nederland logo exodusExodus Nederland biedt, met zowel professionals als vrijwilligers, opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun familieleden. Dit doet zij door middel van onder meer begeleid en beschermd wonen, ambulante begeleiding, dagbesteding, bezoeken in de gevangenis, trainingen en ondersteuning aan achterblijvers. Exodus ondersteunt haar deelnemers naar een zingevend bestaan, zonder criminaliteit, waarin zij opnieuw als volwaardig burger kunnen deelnemen aan de samenleving. Exodus hanteert daarbij de methodiek “Jouw Kracht”, waarin de krachten van de deelnemers centraal staan en worden ingezet bij de begeleiding. Daarbij focust de methodiek zich op de pijlers werk, wonen, relaties en zingeving.