nl

Basishouding medewerkers

De visie van het Transitiehuis vertaalt zich in een houding die alle medewerkers aannemen en uitdragen.

 • De focus ligt op krachten, talenten en mogelijkheden, zonder ontkenning van de moeilijkheden en risico’s.
 • De medewerkers benaderen de deelnemer als een evenwaardig persoon die in staat is zelf verantwoordelijkheid te dragen en op te nemen (emancipatorische houding).
 • De medewerkers stimuleren actief burgerschap (zelfbeschikking, afhankelijkheid, rechten en plichten).
 • De medewerkers nemen een meerzijdig partijdige houding aan. Ze vertrekken vanuit de individuele beleving van de deelnemer, maar houden rekening met zijn/haar context, de medebewoners, de positie van het slachtoffer en de bredere maatschappij.
 • De coach heeft een voorbeeldfunctie en brengt de eigen én maatschappelijke waarden en normen binnen in het Transitiehuis. Hij/zij maakt gebruik van de eigen vaardigheden om het proces van de deelnemer positief te beïnvloeden door:
  • Een actieve, empathische luisterhouding aan te nemen
  • De deelnemers te benaderen op een respectvolle manier, zonder oordeel.
  • Authentiek te zijn.
  • Het ontwikkelen van een professionele werkrelatie met respect voor grenzen.
  • Te confronteren met zorg.
  • Op een open, transparante en verbindende manier te communiceren