nl

Deelnemers

Het Transitiehuis stelt zijn deuren open voor gedetineerden die actief willen werken aan hun re-integratie in de maatschappij én aan het project “Transitiehuis”. De bewoners van het Transitiehuis worden daarom niet gedetineerden, maar ‘deelnemers’ genoemd.

Om in aanmerking te komen, moet de gedetineerde aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Gedetineerden kunnen in het Transitiehuis geplaatst worden vanaf maximum 18 maanden voor ze in aanmerking komen voor voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI). Na hun traject in het Transitiehuis zijn de deelnemers dus niet onvoorwaardelijk vrij. Ze gaan over tot het volgende onderdeel van hun strafuitvoering, waarbij ze meer op eigen benen staan.
  • De gedetineerde wil zich na zijn traject in het Transitiehuis vestigen in de (brede) regio rond      het Transitiehuis (op een realistische afstand bereikbaar met openbaar vervoer). 
  • Kandidaten moeten gemeenschapsgeschikt zijn, ze moeten dus kunnen samenleven en –werken in groep.
  • Een verblijf in een transitiehuis moet zinvol zijn, d.w.z. er is sprake van een begeleidingsnood om hun re-integratie vorm te geven.
  • Deelnemers van transitiehuizen in Vlaanderen moeten de Nederlandse taal machtig zijn, in Wallonië moeten ze de Franse taal beheersen.

Hier verlang ik opnieuw naar morgen

Deelnemer