nl

Instroom

Op basis van de aanmelding wordt beslist om al dan niet een kennismakingsgesprek met de gedetineerde in te plannen. Dit kennismakingsgesprek heeft als doel de gedetineerde meer uitleg te geven over de werking van het Transitiehuis, zijn motivatie te toetsen en de haalbaarheid van een plaatsing in te schatten.

Dit gesprek heeft een grote waarde. De kandidaat-deelnemer wordt gewezen op het engagement dat hij aangaat wanneer hij kiest voor een plaatsing in het Transitiehuis. Naast inzet in het uitwerken van het persoonlijke reclasseringsplan, wordt er eveneens van de deelnemer verwacht dat hij zich inzet voor de groep en de werking van het Transitiehuis in brede zin.

Bij een positief kennismakingsgesprek wordt een plaatsingsplan opgesteld, in overleg en met medewerking van de veroordeelde zelf. Dit plan omvat de doelstellingen waar de gedetineerde tijdens zijn traject in het Transitiehuis rond werkt met het oog op zijn re-integratie. 

De Minister van Justitie of zijn gemachtigde (dienst detentiebeheer) kent de plaatsing toe, op schriftelijk verzoek van de gevangenisdirecteur