nl

Uitstroom

Het Transitiehuis vormt een brug tussen een opsluiting in een strafinrichting en een volgende strafuitvoeringsmodaliteit in het kader van de strafuitvoeringsrechtbank (SURB). Deelnemers kunnen het Transitiehuis verlaten door over te gaan in elektronisch toezicht (ET) of voorwaardelijke invrijheidsstelling (VI).

Wanneer een deelnemer een positieve uitspraak krijgt voor ET of VI en het Transitiehuis verlaat, volgt het justitiehuis hem verder op. Om een continuering van zorg en opvolging te verzekeren, werken justitiehuis en Transitiehuis samen. Concreet gaan de deelnemer, de krachtcoach én de justitieassistent daarvoor samen een gesprek aan. De justitieassistent krijgt zo zicht op het traject in het Transitiehuis, reeds bereikte doelen en nog lopende doelstellingen, opgestarte hulp- en dienstverlening, etc. Hij/zij ontvangt tevens een eindverslag opgesteld door de krachtcoach, met medewerking van de deelnemer.

Om de overgang naar buiten zo goed mogelijk en met de nodige zorg te laten verlopen, kunnen deelnemers gebruik maken van een nazorgtraject, in de vorm van gesprekken met de krachtcoach. De duur en frequentie ligt niet bij voorbaat vast, maar wordt bepaald door de individuele nood.