nl

Transitiehuis Gentbrugge in volle voorbereiding

Eind juni 2022 werd de komst van het tweede Transitiehuis van het land in Gentbrugge aangekondigd na de goedkeuring van de kandidatuur terzake het samenwerkingsverband STERKhuis.

Transitiehuizen – zijnde kleinschalige woonvoorzieningen waar een kleine groep gedetineerden de laatste maanden van hun detentie werken aan hun re-integratie in de maatschappij – werden na een grondige evaluatie van een succesvol proefproject in Mechelen door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne structureel in de wet verankerd door middel van een Koninklijk Besluit.

“De visie van Justitie op strafuitvoering is volledig van koers gewijzigd in vergelijking met enkele jaren geleden. Alle veranderingen die we doorvoeren, hebben één doel: de maatschappij veiliger maken door recidive te vermijden. Want 99% van de gevangenen komt ooit vrij en we moeten die mensen dus goed voorbereiden. Lokale verankering, zoals in Gentbrugge, is erg belangrijk willen we de kans op succes zo groot mogelijk maken.”
Vincent Van Quickenborne, vice-eersteminister en minister van Justitie


Na een geslaagde doorstart van het Transitiehuis in Mechelen van proef- naar permanent project, stelt de exploitant STERKhuis – zijnde een samenwerkingsverband tussen G4S Care & Exodus Nederland – alles in het werk om haar tweede Transitiehuis in Gentbrugge dit jaar te kunnen operationaliseren. Alle vereiste administratieve formaliteiten, waaronder de aanvraag van een omgevingsvergunning, werden inmiddels succesvol doorlopen en de verbouwings- en renovatiewerken zijn volop aan de gang om vanaf begin oktober 2023 een volwaardig Transitiehuis te bekomen.

“Sommigen komen met een rugzak met een gat erin,
dan moet je eerst dat gat dichtnaaien, en dan kan
je beginnen de rugzak opnieuw te vullen.”

De samenstelling van het team van 11 voltijdse medewerkers verloopt in goede banen en ook worden reeds de nodige contacten gelegd met tal van relevante diensten die zowel betekenisvol zijn voor de individuele re-integratietrajecten als voor de inbedding in de buurt. Tot slot zal na de zomer, op 13 september 2023 om 18.30 uur, een nieuw infomoment georganiseerd worden om de buurt te informeren over de tijdslijn en concretisering van de werken. De band met de buurt is namelijk van cruciaal belang voor ons.

Wil jij er ook graag bij zijn? Registreer dan jouw aanwezigheid via dit formulier.

Nieuwsberichten