nl

Eerste Belgische transitiehuis opent deuren in Mechelen

Mechelen, 9 september 2019 - Het eerste Belgische transitiehuis voor gedetineerden is vandaag officieel ingehuldigd door vice-eersteminister en minister van justitie Koen Geens (CD&V) en Mechels burgemeester Bart Somers (Open VLD). Deze transitiehuizen moeten de re-integratie van gedetineerden in de maatschappij vergemakkelijken. G4S Care, de zorgafdeling van veiligheidsfirmafirma G4S, en Exodus Nederland zetten specialisten in om de gedetineerden te begeleiden en het transitiehuis uit te baten.

Het concept van transitiehuizen is volledig nieuw in België, maar bestaat al langer in Nederland. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bewoners van transitiehuizen veel minder hervallen in crimineel gedrag dan andere gedetineerden. Bovendien heeft niet elke gedetineerde het profiel om opgesloten te zijn in een hoogbeveiligde omgeving. Dat overtuigde minister van justitie Koen Geens om het concept ook in België in te voeren, als deel van het Masterplan ‘Gevangenissen en internering’ dat als doel heeft meer differentiatie in het detentiebeleid te verwezenlijken.

“Het is belangrijk om een gedetineerde de kans te geven zich voor te bereiden op een re-integratie in de maatschappij. Ik ben verheugd om het eerste transitiehuis in België vandaag te mogen openen. De gedetineerde krijgt hier naar het einde van zijn straf de kans om intensief te werken aan zijn terugkeer naar de maatschappij. Mechelen draagt hiermee haar steentje bij aan een veiligere samenleving.”
Koen Geens, minister van Justitie

Experts in huis

Net zoals in een gevangenis zullen de 15 gedetineerden die hun intrek nemen in het Mechelse transitiehuis niet zomaar de woning mogen verlaten. Bovendien is het gebouw uitgerust met een toegangscontrole- en bewakingscamerasysteem. Verschillend van een gevangenis is dat de gedetineerden de klok rond worden begeleid en opgevolgd door medewerkers van G4S Care. Zij zijn sociale werkers, psychologen en criminologen die de gedetineerden helpen om opnieuw autonoom deel te kunnen uitmaken van de maatschappij. Het team van G4S Care zal in deze opdracht bijgestaan worden door Exodus Nederland die In Nederland instaat voor de uitbating van transitiehuizen.

“De deelnemers van het transitiehuis nemen actief hun verantwoordelijkheid op. Onze medewerkers ondersteunen hen op alle levensdomeinen zoals werk, huisvesting, sociaal netwerk en zingeving. Het is de bedoeling dat de deelnemers werken aan hun succesvolle re-integratie en na hun verblijf opnieuw een goed leven kunnen opbouwen en voor zichzelf kunnen instaan. ”
Jean-Paul Van Avermaet, Managing Director G4S

Mechelen als voortrekker

In de loop van de komende weken zullen vijftien gedetineerden verhuizen van de gevangenis naar hun nieuwe verblijf in Mechelen. Daardoor wordt Mechelen de eerste stad die dit initiatief verwelkomt. Het volgende transitiehuis wordt pas in januari 2020 geopend in het Waalse Edingen. Een positieve evaluatie van deze transitiehuizen kan leiden tot het opstarten van meerdere soortgelijke projecten. De stad Mechelen gelooft in het nieuwe initiatief van justitie en heeft alle vertrouwen in een vlotte samenwerking met G4S Care en Exodus Nederland.

“Mechelen wil een baken zijn in de strijd tegen sociale uitval en isolement, hoeksteen van het Mechels model. Vanuit die ambitie zoeken we al langer naar methodieken om ook onze ex-gedetineerden opnieuw op te nemen in onze rangen. Het transitiehuis is een inclusief experiment bij uitstek en past daarom perfect bij de kansenfabriek die Mechelen wil zijn. Eens te meer neemt onze stad het voortouw in innovatief maatwerk in de veiligheidsketen. Daarom is de locatie van het transitiehuis in het centrum van de stad Mechelen cruciaal. Het is niet weggestopt of bevindt zich niet in een afgelegen stuk van de stad, maar het maakt er integraal deel van uit.”
Bart Somers, Burgemeester van Mechelen

Nieuwsberichten