nl

Mechels transitiehuis krijgt navolging in heel België: “Al 37 gedetineerden met succes gereintegreerd in maatschappij”

Mechelen - Het transitiehuis in de Hanswijkstraat in Mechelen maakt een doorstart. Het transitiehuis, waar gedetineerden worden voorbereid op hun integratie in de maatschappij, opende in 2019 als proefproject en werd positief geëvalueerd. Het project wordt ook verder uitgerold in de rest van het land. - Stijn Van de Sande

In 2019 opende Sterkhuis Mechelen in de Hanswijkstraat de deuren. Het werd het eerste transitiehuis in Vlaanderen. In een transitiehuis worden gedetineerden voorbereid op hun re-integratie in de samenleving. Samen met coaches en begeleiders wordt er gezocht naar werk, volgen de gedetineerden opleidingen en worden ze op weg gezet richting hulp- en dienstverlening. De nadruk ligt op zelfredzaamheid, herstel en samenwerking. Het doel is om de deelnemers te helpen, hun eigenwaarde te herstellen en te tonen dat ze van waarde zijn voor de maatschappij.

De proefperiode in Mechelen liep eind 2021 af. In totaal keerden 37 gedetineerden succesvol en zonder recidive terug in de maatschappij. Het project werd dan ook positief geëvalueerd en wordt vanaf nu verder uitgerold. “Er wordt vier miljoen euro uitgetrokken om in totaal honderd plaatsen te realiseren tegen eind dit jaar”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Het Sterkhuis Mechelen stelde zich officieel kandidaat en maakte begin vorige maand een doorstart.”

“We zijn als transitiehuis dankbaar en trots dat we dit boeiende project kunnen verderzetten”, zegt Leen Muylkens, coördinator van het Mechelse transitiehuis, dat vijftien doorstroomplaatsen heeft. “Iedere dag bouwen we aan een plek waar gedetineerden zich terug mens kunnen voelen, hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen en opnieuw van betekenis kunnen zijn voor anderen.”

Het Transitiehuis is een plek waar je leert uit je fouten van gisteren en vandaag opnieuw durft geloven dat morgen alles nog kan.

coördinator Transitiehuis MECHELEN

“Twintig jaar geleden voelde niemand zich onveiliger op straat dan de Mechelaar”, weet titelvoerend burgemeester Bart Somers (Vld-Groen-m+). “Vandaag is dat gevoel helemaal gekeerd. Nooit voelde de Mechelaar zich zo veilig als nu. Maar dat is iets waar we aan moeten blijven werken. We spelen dan ook graag een voortrekkersrol in het ondersteunen en realiseren van de transitiehuizen. Zo zorgen we ervoor dat mensen die na een gevangenisstraf terugkeren in de samenleving niet hervallen in de criminaliteit.”

Tot 70% hervalt
Uit onderzoek blijkt dat zo’n 70% van de vrijgelaten gedetineerden uiteindelijk opnieuw voor de rechter verschijnt. Daarmee scoort België slecht in vergelijking met andere Europese landen. Door te investeren in transitiehuizen, wil de regering de overgang van de gevangenis naar de buitenwereld minder abrupt maken en de recidivegraad doen dalen.

We zetten ook als stad erg in op een kansen- en aanklampend resocialisatiebeleid. Het transitiehuis is daar een succesvol voorbeeld van.

schepen van Preventie Abdrahman Labsir (Vld-Groen-m+)
Nieuwsberichten