nl

Sleep out Enchanté vzw

Een tijdje geleden kwam vzw Enchanté zich voorstellen in het transitiehuis van Gentbrugge. Enchanté is en non profit organisatie die streeft naar het verbinden van mensen en naar een samenleving die echt lééft, waar iedereen erbij hoort en zorg draagt voor elkaar. Op 29/03 organiseerde zij een Sleep Out om het thema dak- en thuisloosheid in de kijker te zetten en geld in te zamelen voor hun ander initiatief nl. Hartelijke plekken. 

In het transitiehuis hanteren we 3 pijlers om onze deelnemers te ondersteunen: kracht, verbinding en herstel. De herstelvisie benadert afwijkend gedrag en criminaliteit als een sociaal conflict waarbij steeds verschillende partijen betrokken zijn: de dader, het/de slachtoffer(s), sociaal netwerk en samenleving. Vanuit deze herstelgedachte werken we als transitiehuis concrete initiatieven uit waarmee onze deelnemers van betekenis kunnen zijn voor de bredere maatschappij zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

Een aantal deelnemers voelden zich geroepen om tijdens deze Sleep Out of bij de voorbereiding een handje toe te steken. Zo maakten ze een goede 8L soep en gingen ze die, onder begeleiding van 1 van onze leefcoaches, zelf uitdelen onder de stadshal in Gent! 

Meer informatie omtrent Enchanté vzw vind je op www.enchantevzw.be

Kunnen wij als transitiehuis ook voor jouw vzw iets betekenen? Stuur dan snel een mail naar Info.transitiehuis@be.g4s.com of via ons contactformulier op de website en misschien wel tot snel! 

Nieuwsberichten