nl

Sporten en re-integratie: It’s a match!

Augustus krijgt voor studenten de betekenis ‘tweede keer goede keer’. Een tweede service kan de match doen keren. Tweede kansen bestaan, omdat men gelooft in verbetering. Ook onze deelnemers krijgen de kans om terug aan de opslag van hun leven te staan zodat ze in tweede zit slagen voor hun terugkeer in de maatschappij.

In het Transitiehuis nemen we die opslag graag letterlijk. Doorheen hun traject laten we hun voelen dat vier muren niet enkel fungeren als een vrijheidsbeperkende maatregel of beklagmuur, maar evengoed als slaagmuur tijdens een wedstrijdje padel. We nemen hen mee naar de plaatselijke sportclubs omdat we merken dat sport, en meer bepaald ploegsport, een grote meerwaarde biedt binnen hun traject. Enerzijds doet sport dienst als een tankstation met menselijke energie en anderzijds is het een bron om interesses en talenten te ontdekken en verder te ontplooien. Sommige deelnemers hebben reeds enkele jaren detentie achter de rug en zijn daarom niet altijd op de hoogte van de nieuwe tendensen. Zodoende heeft padel als recente ontdekking de interessewereld van enkele deelnemers reeds verbreed. En hoewel de deelnemers vaak geleid worden door regels, zijn de spelvoorschriften vaak voor vrije interpretatie vatbaar, met grappige taferelen als resultaat. Als coach zijnde zetten we deze sportmomenten ook in om onze humane vorm van detentie nogmaals in praktijk om te zetten. Het is niet altijd een wij-zij-verhaal, maar ook een ons-verhaal, waarin we samen terug de faciliteiten en sociale settingen van de maatschappij (her)ontdekken. Samen sporten is bovendien het uitgelezen moment om de persoon achter de deelnemer onbevangen te leren kennen en te zien groeien om hierop in te spelen tijdens zijn traject.

Enkele coaches en deelnemers liepen samen mee met de Warmathon te Mechelen (2022).

Detentie komt nooit alleen, maar gaat samen met kopzorgen. Door samen te sporten maakt ontmoediging plaats voor aanmoediging. Ondanks dat onze deelnemers een zware last op hun schouders dragen, kiest toch het merendeel ervoor om wekelijks wat extra kilo’s te heffen in de fitness. Het Transitiehuis stelt fitnessabonnementen ter beschikking waarvan ze driemaal per week gebruik kunnen maken. We zien dat er vaak duo’s worden gemaakt om elkaar te helpen tijdens het fitnessen. Dat versterkt niet enkel hun spieren maar ook de groepsdynamiek. Dat laatste versterkten we ook afgelopen winter tijdens onze deelname aan de Warmathon. Gaan lopen zou voordien een negatief gevolg betekend hebben, maar in ons project zien we lopen als een positieve invulling van het dagelijks leven. Ondanks dat deelnemers aangeven voldoening te halen uit de dagelijkse wandelingen naar de winkel, valt joggen niet meteen in de smaak. Toch hebben we afgelopen winter met z’n allen onze loopbenen vanonder het stof kunnen halen voor het goede doel. Daarnaast is de stad Mechelen een zeer goede facilitator wat betreft sportmogelijkheden. In het plaatselijk jeugdhuis is er een indoor voetbalveld ter beschikking waarvan we meestal één keer per week gebruik van maken. Er zijn steeds tal van deelnemers die hiervoor – soms zelfs bijna letterlijk – staan te springen.

De zweetgeur die ze terug mee naar huis nemen, gaat vaak gepaard met een dosis motivatie om hun traject tot een goed einde te brengen. Een andere focus creëert nieuwe perspectieven die de aandacht op nefaste activiteiten kunnen vervangen. Kortom, sporten betekent een kleine stap voor de stappenteller, maar een grote stap voor hun re-integratie.

Nieuwsberichten