nl

Officiële opening van Transitiehuis Gentbrugge

In Gentbrugge is het tweede transitiehuis van het land officieel geopend.

De eerste gedetineerden hebben inmiddels hun intrek genomen in het nieuwe transitiehuis van Gentbrugge. Dat is een kleinschalig doorgangshuis voor langgestrafte gedetineerden die zich bijna aan het einde van hun straf bevinden. Er is plaats voor 16 deelnemers die er onder intensieve begeleiding actief aan hun re-integratie in de maatschappij werken. Minister van Justitie Paul Van Tigchelt en burgemeester Mathias De Clercq bezochten het transitiehuis en verklaarden het officieel voor geopend.

Net als gevangenissen blijven het gesloten instellingen. Gedetineerden kunnen er niet zomaar binnen of buiten. Het transitiehuis verlaten is enkel mogelijk met een uitgaansvergunning, bijvoorbeeld om te gaan werken, solliciteren of een opleiding te volgen. Inbedding in het lokaal maatschappelijk weefsel is namelijk belangrijk om de overgang naar de vrije samenleving zo vlot mogelijk te laten verlopen. De plaats waarheen men gaat, het te volgen traject en het tijdstip waarop men terug moet zijn, worden strikt vastgelegd.

De selectie van de deelnemers gebeurt in samenspraak met de psychosociale dienst van de gelinkte gevangenissen en na een intakegesprek. Kandidaten moeten zich op maximaal 18 maanden van de mogelijkheid tot toekenning van voorwaardelijke invrijheidstelling bevinden. Gedetineerden veroordeeld voor zedenfeiten of terrorisme komen niet in aanmerking.   

Paul Van Tigchelt, minister van Justitie:
“De aanpak van de transitiehuizen toont waar Justitie heen gaat met het detentiebeleid: proactief optreden om nieuwe feiten in de toekomst te voorkomen. Dit doen we met een menselijke aanpak waarbij we gedetineerden meer kansen geven om hun leven terug in handen te nemen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De transitiehuizen boeken straffe resultaten waarbij de recidive aanzienlijk vermindert en de maatschappij dus veiliger wordt. Ik dank burgemeester Mathias De Clercq om dit project te ondersteunen en zo mee te zorgen voor een veiliger Gent en een veiliger land.”

Succes bewezen in Mechelen

Het eerste transitiehuis werd in Mechelen opgericht in 2019 en wordt uitgebaat door STERKhuis, een samenwerkingsverband tussen G4S Care en Exodus Nederland. Intussen zijn via dat transitiehuis +/- 70 bewoners teruggekeerd naar de vrije samenleving zonder te hervallen in criminele feiten. De praktijk in Mechelen toonde aan dat een transitiehuis geen overlast meebrengt voor de buurt.

Romina Scarpone, vertegenwoordiger transitiehuizen bij STERKhuis: 
“Sommige gedetineerden komen in het transitiehuis aan met een rugzak met een gat erin. Dan moet je eerst dat gat dichtnaaien vooraleer je kan beginnen de rugzak opnieuw te vullen. In het transitiehuis vinden deelnemers geen muren maar deuren naar herstel. Door de kleinschaligheid, laagdrempeligheid en de menselijke benadering, worden opnieuw fundamenten gelegd waardoor men weer hoopvol naar de toekomst durft te kijken.”

Eerste gedetineerden aangekomen

STERKhuis diende een kandidatuur in voor een tweede transitiehuis in Gent en stelde een locatie in de Leo Tertzweillaan in Gentbrugge voor aan het stadsbestuur van Gent. Het pand, een voormalige loods die vroeger dienstdeed als drukkerij en opslagplaats, werd na het doorlopen van de vereiste vergunningsprocedure omgebouwd tot een transitiehuis met verschillende kamers, gemeenschappelijke ruimtes en de nodige beveiligingen. De eerste gedetineerden hebben er gemiddeld hun intrek genomen en werken actief aan hun terugkeer naar de samenleving.

Minister Van Tigchelt is Gents burgemeester Mathias De Clercq dankbaar om een voortrekkersrol te spelen en de komst van een transitiehuis te ondersteunen. Dergelijke lokale steun is belangrijk om, aan de hand van menselijke detentie en het aanreiken van kansen, de hoge recidivecijfers aan te pakken. Intussen wordt het netwerk van transitiehuizen verder uitgebreid. Onlangs werd ook de komst van een transitiehuis in Leuven vastgelegd.

Mathias De Clercq, burgemeester Stad Gent: 
“Als Stad geloven we sterk in dergelijke kleinschalige projecten gericht op herintegratie van gedetineerden. We hebben er alles aan gedaan om de buurt goed te informeren zodat er een groot draagvlak is in de wijk. Ik ben ervan overtuigd dat de Gentbruggenaars een sterke partner in dit verhaal zullen zijn.”
Nieuwsberichten